Aktuality

Seznam změn

03.06.2024 v4.21.3

Oprava filtru v katalogu táborů.

03.06.2024 v4.21.2

Oprava zápisu do online deníku.

30.05.2024 v4.21.1

Aktualizace textového editoru.

28.05.2024 v4.21

Možnost odebrat přihlášku přímo v seznamu přihlášek.

26.05.2024 v4.20.2

Oprava filtru - katalog kroužky

24.05.2024 v4.20.1

Možnost zobrazit a skrýt některé filtry v katalogu kroužků.

Upraveno zobrazení obsazenosti v detailu kroužků.

Další úpravy a aktualizace.

23.05.2024 v4.19.2

Aktualizace zobrazení katalogu táborů a akcí.

08.05.2024 v4.19.1

V systému byly doplněný pomocné texty v rámci výtváření kroužku a výuky.

Byl upraven nástroj pro pomoc s přechodem na nový školní rok.

Další opravy.

28.04.2024 v4.19
03.04.2024 v4.15.1

Optimalizace systému DDM Online.

28.03.2024 v4.15

Centrum Lektora

Přehled výuk se nově řadí podle dne a hodiny výuky, přehled je tady celkově intuitivnější.

Při vkládání nového záznamu do deníku je nyní možné zaškrtnout možnost dovolená. Tato možnost k záznamu přidá označení dovolená a zároveň se toto zobrazení propíše do měsíčního přehledu v docházce zaměstnance.

V každém jednotlivém online deníku je nyní možné zobrazit výstup v PDF formátu.

Aktualizace UI

Katalogy

Připravili jsme pro vás nový vzhled a intuitivní filtrování v katalogu kroužků, akcí i táborů, které usnadní vyhledávání na mobilních telefonech i desktopech. Nyní si uživatel jednoduše vybere dle preferencí a zobrazí se pouze relevantní nabídka.

Zavedli jsme také fulltextové vyhledávání, takže snadno naleznete to, co hledáte. Ať už se jedná o kroužek malování, příměstský tábor s angličtinou nebo víkendový výlet do hor, s naším katalogem to bude hračka.

Navíc si nově můžete skrýt obsazené aktivity, kroužky a tábory, abyste se soustředili pouze na volné termíny.

PUSH Notifikace

Pokud uživatel udělí oprávnění se zasíláním upozornění, bude na svůj mobilní telefon nebo PC dostávat PUSH notifikace o novinkách z vašeho webu.

Zaměstnanci s přístupem do administrace DDM Online budou nově dostávat PUSH notifikace o každé nové přihlášce v systému. Díky tomu budete mít vždy přehled, kdykoliv se účastníci přihlásí na zájmovou aktivitu.

Docházka

V měsíčním přehledu bylo přidáno zobrazení dovolené u Externisty, pokud si o ni požádal v Online Deníku při tvorbě záznamu.

Můj účet

Byla upravena šablona odesílaného emailu při žádosti o storno přihlášky.

Kroužky a příprava na přihlašování pro školní rok 2024/2025

V Nastavení -> Formuláře byla přidána možnost vypnout souhlas se samostatným odchodem u přihlášek pro děti.

Archiv

Do Kroužky - Archiv byla přidána možnost vyhledávání a filtrování záznamů. Dále se jednotlivých záznamů zobrazuje informace o tom, zda byla vrácena platba. Dále byl upraven vzhled a doplněny některé položky v tabulce.

Vzhled webových stránek

Byla aktualizována webová šablona Tiger

Přidány odkazy na sociální sítě v menu. Pokud jsou vloženy odkazy v Nastavení -> Pokročilé -> Nastavení.

Bylo zvětšeno logo v hlavičce webu - vedle menu.

Úprava patičky - menu, logo.

Upraven vzhled přihlašovací formuláře (uživatel - login)

21.03.2024 v4.2

PUSH notifikace - zasílání push notifikací při zadání nové přihlášky.

Oprava editace výuky - nepropisoval se kroužek.

20.03.2024 v4.1.1

Úprava importu plateb - automat

19.03.2024 v4.1

PUSH Notifikace

Možnost přijímat PUSH notifikace ze systému a webových stránek.

Příprava API a testovací provoz.

15.03.2024 v4.0.2

Optimalizace systému.

15.03.2024 v4.0.1

Optimalizace systému.

15.03.2024 v4.0

Optimalizace DDM Online přináší dramatické zlepšení rychlosti a efektivity. Uživatelské rozhraní prošlo pečlivou revizí k dokončení rozsáhlé aktualizace DDM Online a serverové infrastruktury, která usnadňuje navigaci a maximalizuje pohodlí.

01.03.2024 v3.4.1

Optimalizace systému

01.03.2024 v3.4

Nastavení Cookies preferencí

Uživatel je nyní vyzván, aby souhlasil nebo nesouhlasil s ukládáním cookies do svého prohlížeče. Kdykoliv se může rozhodnout tento souhlas či nesouhlas změnit.

Systém DDM Online používá vlastní cookies, které jsou nezbytné pro správnou funkčnost systému z pohledu uživatele nebo zaměstnance.

28.02.2024 v3.3.4

Optimalizace systému

12.02.2024 v3.3.1

Aktualizace formuláře - přihláška akce

08.02.2024 v3.3

Sjednocení designu detailů přihlášek v administraci.

08.02.2024 v3.2.25

Aktualizace UI, optimalizace systému.

08.02.2024 v3.2.24

Optimalizace systému, aktualizace odkazů.

07.02.2024 v3.2.22

Přihlašování na akce

Oprava propisovaných informací do přihlášek na akce.

Zkrácené / jednoduché přihlašování - lze upravit text emailu, který se odesílá uživatelům. Nastavení -> Emaily / Notifikace.

 

Řazení aktualit na webu

Aktuality se nyní řadí podle datumu aktualizace, pokud neexistuje, zůstává řazení podle datumu.

 

Aktualizace UI

Na hlavní stránce je nyní dostupný plynulejší způsob odsouhlasení všech přihlášek, které přijdou do systému. Na jednom místě.

 

Odkazy v levém panelu nyní zobrazují i podstránky zvoleného modulu.

 

Další aktualizace prokliků, odkazů a optimalizace systému.

31.01.2024 v3.2.17

Úprava odesílaných textů emailem - potvrzení platby.

Změna v zobrazení tabulky v detailu táboru - nyní lze posouvat tabulka do strany, v případě, že se data nevejdou na obrazovku.

Úprava textů v přihlášce na tábory.

31.01.2024 v3.2.16

Centrum Lektora

Pomozte nám zlepšit Centrum Lektora vyplněním krátkého dotazníku.

Opravy chyb a optimalizace systému.

30.01.2024 v3.2.11.2

Optimalizace systému

30.01.2024 v3.2.11.1

Optimalizace systému

30.01.2024 v3.2.11

Zobrazení informací o aktuálně probíhajících kroužcích na přehledu.

29.01.2024 v3.2.9

Zrychlení načítání stránky Platby - pohledávky.

Úprava zobrazení tabulky Akce - účastníci v Centru Lektora a detail akce v administraci.

v PDF archiv deníku úprava zobrazení docházky. 

29.01.2024 v3.2.8.1

fix akce

28.01.2024 v3.2.7

Aktualizace UI

28.01.2024 v3.2.6

Aktualizace UI

28.01.2024 v3.2.5

Aktualizace UI

28.01.2024 v3.2.3

Tábory a přihlašování

Možnost zobrazit volbu úrovně plaveckých schopností v přihlášce.

Pole volitelné 1-3, plavec i režista zobrazeny v přehledu účastníků a v detailu táboru v administraci.

Ověřování rodného čísla přímo na stránce, ne až po odeslání formuláře.

Úprava textů a další aktualizace integrity dat.

27.01.2024 v3.2.2

Úprava odesílaných mailů po úhradě.

27.01.2024 v3.2.1

Přidejte si akce i tábory z Centra Lektora do svého kalendáře. Kliknutím na tlačítko kalendáře otevřete systémový kalendář a předvyplní se datum, čas i název aktivity.

Aktualizace UI

26.01.2024 v3.1

Změny v přihlašovacím formuláři na tábory

Nyní je možné upravit formulář pro přihlašování na tábory a přizpůsobit si zadávané údaje dle DDM.

Úprava formuláře pro tábor: Nastavení -> Formuláře -> Tábory.

Položky K jídlu nemám rád, S kým chci být v oddíle a Mé zájmy a koníčky byly odebrány ze základního formuláře. Nyní se dají znovu zobrazit pomocí volitelných polí.

PDF změna dynamických proměnných: jidlo_nemam_rad, kamaradi, konicky byly nahrazeny {volitelne1}, {volitelne2}, {volitelne3}. Byla zajištěna zpětná kompatibilita, starší přihlášky budou údaje zobrazovat správně. Do editace účastníka byly přidány tyto volitelná pole.

Správce deníků

Úprava zobrazení docházky, při zobrazení PDF deníku (archiv)

Docházka

Aktualizace docházky - pokud je odpracovaná doba větší nebo rovno 11 hodin, v poznámce se zobrazí 2 stravenky.

-

Další opravy chyb a aktualizace textů i odkazů.

12.01.2024 v3.0

Docházka lektorů, QR Platby, nové zobrazení přihlášek a tábory.

 

Moje přihlášky

Zobrazení přihlášek v sekci pro rodiče a klienty bylo přeměněno do nového vzhledu. Nově zde vidíme veškeré informace o ZÚ, Docházku účastníka (zda byl nebo nebyl ve dnech výuky přítomen), QR kód pro platbu přihlášky a další rychlé akce, usnadňující práci klienta s přihláškou.

Rovněž byla upravena logika zobrazování informací. Údaje k platbě se nebudou zobrazovat do té doby, dokud zaměstnanec DDM neodsouhlasí přijetí přihlášky.

Původní zobrazení přihlášek bude stále k dispozici do 1. března 2024.

 

Aktivace QR kódů pro platbu přihlášek

V bankovnictví vyhledejte IBAN účtu, na který se budou zasílat platby.

Pro aktivaci QR kódu přejděte do Nastavení - Pokročilé nastavení DDM Online - Texty, definers - Vyhledejte IBAN a upravte hodnotu na IBAN bankovního účtu, na který se mají zasílat platby.

 

Centrum Lektora

Upraven vzhled zobrazení detailu kroužku. Aktualizováno mobilní zobrazení.

 

Docházka

V Docházce je nyní možné zobrazit i externí zaměstnance v měsíčním přehledu.

Každý záznam zaměstnance v online deníku je nyní propsán do celkového měsíčního přehledu. Každý řádek reprezentuje jeden záznam v deníku. Zobrazeny jsou i dny, kdy externí zaměstnanec neměl výuku z důvodu jednotného zobrazení.

Aktualizace UI, přidání hlaviček do tabulek, odebrání nepoužívaných funkcí.

 

Šablony / vzhledy webu

Ze systému byly odebrány staré a nepodporované šablony vzhledu webových stránek.

 

Tábory a příprava na přihlašování Léto 2024

Do emailového potvrzení o uhrazení přihlášek byla přidána informace o stažení potvrzení o platbě z webových stránek.

V přehledu táborů v administraci byly rozděleny sloupce obsazeno a kapacita.

V detailu táboru na webu se nezobrazuje oddělení, ale jeho kategorie.

Vypnut filtr podle oddělení v přehledu táborů na webu.

08.12.2023 v2.12.1

Optimalizace PDF online deníků

Při chybném zobrazení archivu online deníku je možné využít nástroj pro jeho optimalizaci. Přejděte do Nastavení -> Pokročilé nastavení DDM Online -> Deník - Oprava PDF.

 

05.12.2023 v2.11.2.2

Optimalizace systému DDM Online

30.11.2023 v2.11.2

V přehledu akcí byly rozděleny sloupce Obsazeno a Kapacita.

Při editace akce v minulém se zobrazují lektoři s minulých let. Je možné vybírat i lektory zaměstnané v minulých letech.

Do přehledu výuk kroužků byl přidán sloupec zobrazující IČV.

30.11.2023 v1.11.2

V přehledu akcí byly rozděleny sloupce Obsazeno a Kapacita.

Při editace akce v minulém se zobrazují lektoři s minulých let. Je možné vybírat i lektory zaměstnané v minulých letech.

Do přehledu výuk kroužků byl přidán sloupec zobrazující IČV.

10.11.2023 v2.11.1.2

aktualizace UI

02.11.2023 v2.11.1.1

Opravy chyb

01.11.2023 v2.11.1

Centrum Lektora

Do přehledu posledních záznamů bylo přidáno tlačítko zobrazit více záznamů, do kterého se skryje až 9 dalších záznamů. Nyní se tedy zobrazuje pouze jeden, pro přehlednější zobrazení.

31.10.2023 v2.11

Novinky v Centru Lektora

Nově můžete nechat systém v některých ohledech přemýšlet za vás. V přehledu kroužků se nyní zobrazují malé notifikace, které vám rychleji sdělí, které kroužky probíhají dnes. Pokud jste ještě dnes nezapsali činnosti a docházku, systém vás upozorní, abyste to udělali. Naopak, pokud je již zapsáno, uvidíte zelené oznámení o úspěšném zapsání do deníku.

Pokud chcete rychle zjistit, zda jste například tento týden vše zapsali, můžete se podívat přímo v základním přehledu Centra Lektora, konkrétně u kartiček výuk kroužků v sekci 5 posledních záznamů v deníku.

Od listopadu vám každý rok nebudou zobrazovány informace o zahajovačkách, což nám pomáhá ušetřit místo na mobilních zařízeních.

Novinky v Administraci

Do administrace byl přidán modul pro tvorbu QR kódů. QR kódy lze využít například u propagačních materiálů a lze je odkazovat na stránku, soubor nebo i telefonní číslo a další. Modul naleznete v Nastavení -> Generátor QR.

20.10.2023 v2.10.18.1

Optimalizace rychlosti systému DDM Online.

19.10.2023 v2.10.18

Můj účet

Možnost úpravy preferencí pro systémové notifikace v Nastavení účtu.

Položka Moje fotografie přesunuta do Nastavení účtu

18.10.2023 v2.10.17

Aktualizace zabezpečení: při přihlášení z nové IP adresy je odeslána emailová notifikace uživateli.

Účastníci: Přidán sloupec status studenta.

16.10.2023 v2.10.16.4

Optimalizace systému DDM Online

13.10.2023 v2.10.16.2

Statistiky - Tábory - počítání počtu účastníků podle typu.

13.10.2023 v2.10.16.1

Optimalizace načítání statistik

13.10.2023 v2.10.16

Optimalizace před implementací nové verze statistik.

13.10.2023 v2.10.15

Úprava UI

Zobrazení odpovědně osoby v přehledu akcí.

13.10.2023 v2.10.14

Aktualizace zabezpečení

Ošetření vstupních dat v registračním formuláři.

Karta s informací o počtu neověřených uživatelů na hlavní stránce v administraci.

Výzva k ověření emailu po registraci uživatele.

 

Úprava šablony Tiger

U aktualit se zobrazuje informace Aktualizováno dne i na stránce aktuality a v detailu aktuality.

Menu v patičce je na mobilních zařízeních zobrazeno pod sebou.

07.10.2023 v2.10.7

Aktualizace zabezpečení přihlašovacího formuláře.

Úprava automatického přihlášení.

Aktualizace šifrování api klíče uživatele.

V detailu kroužku možnost odstranit přihlášku.

Na hlavní stránce v administraci možnost odsouhlasit přihlášku na kroužek.

Úprava zobrazeni stránky účastníci a přihlášky na kroužky.

Korektura ČJ :)

Pokud se Vám po aktualizaci budou některé tabulky zobrazovat špatně, použijte zkratku CTRL + SHIFT + R pro vymazání mezipaměti prohlížeče.

05.10.2023 v2.10.2.2

Optimalizace systému - administrace

04.10.2023 v2.10.2.1

Optimalizace systému

03.10.2023 v2.10.2

Bezpečnostní aktualizace po konzultaci s NIC.CZ

03.10.2023 v2.10.1

Bezpečností aktualizace systému po konzultaci s NIC.CZ

01.10.2023 v2.10

Na hlavní stránce se u aktualit zobrazuje datum poslední aktualizace, pokud proběhla jindy než v den zveřejnění.

Doplnění informačních textů do správy oprávnění.

Změna názvu PDF souboru s potvrzením o platbě.

Oprava odkazu archivu v Můj účet - Moje přihlášky.

Zobrazení popisu, dne a času výuk u detailu přihlášky pro rodiče.

Aktualizace vzhledu emailové šablony.

Oprava prvků v upozorněních při zápisu na kroužek.

15.09.2023 v2.9.1

Evidence pracovní doby pro DPP, DPČ dle novely zákona č. 262/2006 Sb. v PDF deníku.

08.09.2023 v2.9

Úprava zobrazovaných údajů v detailu kroužku. Nezobrazuje se den a hodina u důležitých informací. Tato informace je přesunuta pouze do seznamu dostupných výuk.

31.08.2023 v2.8.4.1

aktualizace zobrazení tabulky v evidenci akcí

30.08.2023 v2.8.4

úprava zobrazení tabulky evidence akcí

18.08.2023 v2.8.3

Docházka

Možnost zobrazit jakýkoliv pracovní týden pomocí jednoduchého formuláře. Lze využít i v případě nezaložený týdne v minulosti. Do zobrazení Můj týden byly přidány názvy dní.

Web

Detaily táborů, kroužků i akcí nyní ověřují, zda se otevřená URL adresa nachází v aktuálním školním roce (dle nastavení v administraci)

07.08.2023 v2.8.0.2

úprava info-textu při uzamykání docházky zaměstnanců při přechodu na nový školní rok

03.08.2023 v2.8.0.1
26.07.2023 v2.7.3

úprava zobrazení žádostí o kontrolu deníků na domovské stránce

18.07.2023 v2.7.2.1

Oprava: použití emailové šablony při odsouhlasení všech nových přihlášek v kroužku.

12.07.2023 v2.7.2

Docházka - doplnění informací pro přechod na nový školní rok

04.07.2023 v2.7.1

Přesun účastníka na jiný tábor

V rámci systému je nově možno přesunout účastníka na jiný tábor. Pro přesun přejděte do detailu konkrétní přihlášky na tábor a využijte tlačítko Přesun na nový tábor.

Docházka

Aktualizace docházky a oprava špatného řazení výpisu týdenních plánů. Nyní řazeno podle roku a následně podle čísla týdnu.

26.06.2023 v2.6.11

???? Implementace Umělé Inteligence 

V rámci všech textových editorů v celém systému lze nyní využít funkce ChatGPT. Pro jeho aktivaci si rozklikněte Vaše jméno v pravém horním rohu administrace a vložte API klíč.

V případě, že byste chtěli ChatGPT pouze vyzkoušet, napište nám a my Vám zašleme testovací API klíč na omezené použití.

Umělá inteligence (AI) je v současnosti jedním z nejvíce využívaných nástrojů pro tvorbu textů. AI může být použito pro automatizaci a zrychlení procesu tvorby textů pro různé účely, jako jsou kroužky, akce, tábory, aktuality a obsah stránek. AI může být také použito pro optimalizaci textů pro vyhledávače, aby byly viditelnější a dosáhly vyššího pořadí ve výsledcích vyhledávání. AI může také pomoci při tvorbě textů, které jsou zajímavé a přitažlivé pro čtenáře.

Pro použití nástroje označte text, který má být pro AI zadáním a následně klikněte na tlačítko Zeptej se AI

???? Nová šablona Green Tea

Byla zpřístupněna nová šablona Green Tea, na kterou lze přepnout v Nastavení -> Vzhledy stránek

???? Upravené vyhledávání

Do systému bylo implementováno nové vyhledávání, které nyní zobrazuje pouze přihlášky. Přihlášky lze vyhledat po zadání RČ, VS nebo čísla přihlášky. Vyhledané výsledky jsou pak přímými odkazy na detaily přihlášek.

???? Další aktualizace

08.06.2023 v2.5.24

Archivace deníků - PDF/A1-b compliance

Vygenerované PDF z archivu deníků jsou nyní PDF/A1-b. Standardizovaná verze 1.4 od Adobe Systems Inc. ISO 19005-1:2005

01.06.2023 v2.5.23

Oprava tlačítka přidat dítě v Můj účet -> Moje děti

31.05.2023 v2.5.22

Úprava formuláře kroužek - dítě

Možnost skrýt pojišťovnu,

zákonný zástupce 1 - zviditelněné údaje jsou vždy povinné (jméno, mail, tel)

31.05.2023 v2.5.21

Formuláře - kroužek - dítě

Upřesnění formulace textů u statusu účastníka

30.05.2023 v2.5.20

Formuláře kroužky - děti

Přidána možnost zobrazit/skrýt GDPR možnosti ve formuláři.

Po aktualizaci přejděte prosím do Nastavení -> Formuláře -> Kroužky, aby se správně inicializovali nové možnosti na webu.

29.05.2023 v2.5.19.2

Oprava tlačítka aktualizace.

Pro spuštění aktualizace, pokud nelze kliknout na tlačítko "Aktualizovat nyní": Nastavení -> Správce aktualizací

29.05.2023 v2.5.19.1

Úprava formuláře kroužky (dítě):

Úpravy formulace vět a přednastavené hodnoty, opravy chyb.

28.05.2023 v2.5.19

! Nutné: Ihned po aktualizaci přejděte do Nastavení -> Formuláře -> Kroužky, aby proběhla inicializace aktualizace a databáze.


Úprava přihlašovacích formulářů

Možnost upravit, přejmenovat a vypnout některé políčka v přihlašovacím formuláři na kroužky.

Po uložení (zapnutí, vypnutí, úpravě textu) se položky okamžitě zobrazí ve formuláři na kroužek.

Volitelné položky lze zobrazit v PDF přihlášce pomocí nově vytvořených proměnných.

Další úpravy

Aktualizace UI

Oprava docházka - zobrazení stravenky

Dočasné vypnutí vyhledávání

! Nutné: Ihned po aktualizaci přejděte do Nastavení -> Formuláře -> Kroužky, aby proběhla inicializace aktualizace a databáze.

25.05.2023 v2.5.14

Emailové notifikace

Možnost změnit texty, které se zasílají uživatelům při vložení přihlášky, odsouhlasení přihlášky a potvrzení přijetí přihlášky. Do těchto textů lze vkládat dostupné proměnné, které vypisují např. variabilní symbol, název kroužku/táboru/akce a další.

Pro editace textu notifikace přejďěte do Nastavení -> Notifikace / Email

V základu jsou nastaveny výchozí texty, které jste měli doposud v DDM. Doplňující pole se nyní vyplňuje přímo v šabloně emailu, není potřeba již využívat jiné stránky pro úpravu textů v mailech.

Šablona Tiger

Tlačítka zobrazovaná na stránce s plakáty jsou ohraničena barvou.

Další úpravy

Optimalizace

Aktualizace UI

opravy chyb

 

24.05.2023 v2.5.9.1

dynamicka přihláška tábor - fix

22.05.2023 v2.5.9

Potvrzení o platbě z dynamických šablon se nyní zobrazuje i ve spárovaných platbách (zobrazeno pouze u kroužků).

16.05.2023 v2.5.8.4

css fix - administrace

overeni uzivatele - stop log

12.05.2023 v2.5.8.1

bezpečnostní aktualizace

12.05.2023 v2.5.8

Elektronické přihlašování - přihlašování k ZÚ

Souhlas s vnitřním řádem DDM ve všech formulářích pro přihlášení.

Pro přidání obsahu k prokliku na vnitřní řád:

  1. Přejděte do administrace
  2. Správa webu
  3. Vytvořit stránku (web)
  4. Název: Vnitřní řád DDM
  5. Umístění: pomocné

! Název stránky musí být zapsán přesně tak, jak je uvedeno výše.

Doplňující informace nad souhlasem s vnitřním řádem DDM lze zobrazit tak, že si vytvoříme stránku, do které tyto informace napíšeme. Pokud nevytvoříte stránku, doplňující informace se nebudou ve formulářích zobrazovat.

Pro přidání obsahu k doplňujícím informacím:

  1. Přejděte do administrace
  2. Správa webu
  3. Vytvořit stránku (web)
  4. Název: Doplňující informace přihláška
  5. Umístění: pomocné

! Název stránky musí být zapsán přesně tak, jak je uvedeno výše.

Mimo EU - účastník bez RČ

Do přihlašovacích formulářů byla implementována možnost, kdy při zvolení, že účastník pochází ze země mimo EU, nemusí vyplňovat rodné číslo. Respektive, neprobíhá kontrola platnosti rodného čísla.

Platby

V platbách se nově zobrazuje možnost zobrazení pouze nespárovaných plateb, lze s nimi nakládat stejně jako s platbami, které jsou spárované, nebo pouze importované. Tzn. Možnost měnit VS, číslo přihlášky a přiřadit je tak k přihláškám.

Další aktualizace

11.05.2023 v2.5.2

Aktualizace UI v Centru Lektora, přidána navigace pro lektory, banner s informací o ověření emailu k účtu.

09.05.2023 v2.5.1.1

Oprava: Přechod na nový rok, kopírování zaměstnanců.

04.05.2023 v2.5.1

Označení ověřených uživatelů na stránce s naposledy přihlášenými uživateli.

04.05.2023 v2.5.0

Můj účet

Pro přidání a zobrazení údajů na stránkách - Moje děti, fotografie účtu, nastavení účtu - je zapotřebí ověřený email uživatele.

27.04.2023 v2.4.8

Ověření uživatelských účtu

V zájmu bezpečnosti byla do systému implementována možnost pro ověření uživatelského účtu (emailem). V případě, že uživatel nemá ověřený email, bude vyzván aby tak učinil. Tato možnost aktuálně není povinná. V případě neověření účtu bude v budoucnosti znepřístupněna možnost přidat dítě do profilu či odeslat přihlášku.

17.04.2023 v2.4.7.1

Oprava tabulky v detailu akce - přehled přihlášek

16.04.2023 v2.4.7

Potvrzení o platbě

15.04.2023 v2.4.3

Detail táborů

Rozdělení jména a příjmení v detailu kroužku

V potvrzovacích emailech o přihlášení účastníka se do předmětu propisuje VS přihlášky.

10.04.2023 v2.4.0

Přesměrování na dynamický přehled po přihlášení.

Odkaz na nápovědu vedle vyhledávání v administraci.

30.03.2023 v2.3.11.2

oprava zobrazení měsíční přehled v docházce

27.03.2023 v2.3.11.1

V měsíčním přehledu v docházce se svátky zobrazují odděleně (celý řádek svítí zeleně).

Online deník - Řazení podle abecedy v seznamu docházky.

Možnost editovat zaměstnance z přehledu zaměstnanců.

Upraven formulář pro úpravu zaměstnance, přidány popisky a upraveno UI

 

26.03.2023 v2.3.6

Aktualizace UI

Můj přehled

25.03.2023 v2.3.3.1

aktualizace PWA - no fetch

24.03.2023 v2.3.2

Nový přehled

Připravili jsme novou verzi přehledu, ve které si nyní můžete skrývat nepotřebné karty a může se pro Vás stát přehlenější. Dynamické karty, které se zobrazují podle dění v systému skrýt nelze, takže o důležité informace nepřijdete.

Instalace aplikace do PC a Smartphonu

Nově si můžete instalovat webovou aplikaci DDM Online do svého zařízení a mít přístup k systému vždy po ruce.

Před první instalací je nutné nahrát znovu logo DDM v Nastavení -> Změna loga. Velikost loga by měla být minimálně 192x192px.

 

23.03.2023 v2.3.0.1

oprava přístupu k Moje Akce v Centru Lektora

28.02.2023 v2.2.17

úprava aktualit na domovské stránce - šablona Tiger

28.02.2023 v2.2.16

úprava Tiger menu

28.02.2023 v2.2.15

Akce přehled - datum

Šablona Tiger - obrázky na home

Akce edit

28.02.2023 v2.2.12.1

oprava zobrazení obrázků na home

27.02.2023 v2.2.12

Centrum Lektora

V přehledu on-line deníku odebrány vteřiny u času.

Korekce zobrazení ikonek pohlaví.

Řazení záznamů v online deníku podle datumu.

 

Ostatní

Ověření autentizace uživatele při vytváření přihlášky.

Do přehledu akci byly přidány sloupce datum a čas začátku akce, místo konání akce.

Aktualizace UI.

Při přidávání aktuality není nutné vložit obrázek.

 

Platby

Úprava textu v modal při generování pokladních dokladů.

Oprava vložení platby - přijato od - pokladní doklad.

 

Přihlášky tábor

Přidány vlastní texty do mailu, lze editovat v Nastavení -> Texty, definers: Přidat definers:

PRIHLASKA_ADDITIONAL_PLATBA_TABOR, PRIHLASKA_ADDITIONAL_PRIJETI_TABOR

 

Katalog táborů

Oprava filtru oddělení.

 

Dynamické přihlášky

Možnost využít nové proměnné: VS: {variabilni_symbol}, den výuky: {den_vyuky}, čas vyuky: {cas_vyuky}, má zaplatit: {ma_zaplatit}, číslo kroužku: {krouzek_cislo}

15.02.2023 v2.2.4.1

XHR - Platby přehled, fix

15.02.2023 v2.2.4

XHR - Platby přehled, zrychlení načítání stránky

14.02.2023 v2.2.3.2

oprava chyb

14.02.2023 v2.2.3.1

oprava chyb, úprava pomalého načítání plateb

14.02.2023 v2.2.3

Aktualizace přehledu plateb

V systému je nyní k dispozici aktualizovaný přehled plateb, který zobrazuje aktuální statistiky a grafy plateb.

Párování plateb (stejné VS)

Při párování plateb z XML souboru se nyní již existující platby párují s nově importovanými. Toto je využitelné pokud například povolujete placení kroužků pololetně či platby táborů na 2 části. V případě, že systém nalezne již existující variabilní symbol (platbu) v systému, označí nově importovanou jako „doplatek“. Předchozí platba se sečte s nově příchozí a detail předchozí platby (částka a datum platby) se uloží do poznámky nové platby.

Účetní i rodič jsou o této platbě informováni emailem a je tedy také označena jako doplatek.

ukázka emailu

Aktualizace vzhledu webových stránek

Ze šablony Tiger byla odebrána část s oznámením z domovské stránky.

01.02.2023 v2.2.0.1

Do katalogu táborů přidány jejich kategorie. Kategorie táboru lze změnit v Nastavení -> Kategorie tábory. Kategorie lze nastavit při vytváření nebo úpravě táboru. Všechny tábory v systému jsou v základu nastaveny jako příměstské, lze překliknout při jejich úpravě.

Úprava povinných údajů v při registraci na tábor.

Při vytváření táboru jsou vizuálně odděleny povinné položky.

31.01.2023 v2.1.25

Přidány roky do přehledu akcí

Úpravy textů v šablonách - novinky / aktuality

Úprava přihlášek na tábory

ID roku při vytváření oddělení

Další úpravy a aktualizace

26.01.2023 v2.1.20.2

Oprava chyby - jednoduché přihlášky Akce

21.01.2023 v2.1.20.1

aktualizace formuláře - tábor

20.01.2023 v2.1.20

aktualizace a opravy textů

17.01.2023 v2.1.19

aktualizace UI, oprava PDF přihlášky - doplňující pole tábor

16.01.2023 v2.1.18

V seznamu pohledávek se zobrazuje účastník ve formátu (Příjmení, jméno, náhradník)

Oprava zobrazení Můj měsíc v docházce

15.01.2023 v2.1.17

Rádi bychom vás informovali o nedávných aktualizacích systému DDM Online, které vám přinesou vylepšenou funkčnost a nové možnosti. Níže uvedený seznam obsahuje všechny nové funkce, změny a opravy, které jsme provedli.

Abychom vám usnadnili přehlednost, na stránce „Akce” (pro rodiče) byly přidány nové filtry, abyste mohli snáz vyhledat požadovanou akci. Kromě toho jsme také zlepšili proces vytváření akce a přidali možnost propisování akcí do Centra Lektora. Nástroj pro vytváření akcí byl také aktualizován o nové funkce.

Kromě toho jsme přidali dvě nové šablony - Tiger a Gorilla, které jsou založeny na Bootstrap 5.2. Také jsme ukončili podporu staré šablony Vanilla. Doporučujeme přepnout webové stránky na nové zobrazení.

Na přehledu v administraci se nově zobrazují připomínky, které obsahují důležité informace k aktuálnímu období. V lednu například připomenutí ohledně změny roku v táborech, v létě zase připomenutí pro vytvoření nového školního roku a další.

Novinky

Akce

Formuláře pro vytváření akcí nyní graficky rozlišuje povinné a nepovinné položky.

Možnost volby kategorie akce a rovněž úprava kategorií akcí.

Volba zodpovědné osoby (vedoucí) na akcích. Zvolení vedoucí budou vidět akci v Centru Lektora, uvidí jejich účastníky a kontaktní údaje.

Nastavení a vzhled

Nové šablony s názvy Tiger a Gorilla se nyní stávají nově podporovanými vzhledy webových stránek DDM Online. Tyto šablony podporují nejnovější verze šablonovacího systému Bootstrap.

Stávající šablony webu již nebudou aktualizovány z důvodu zastaralé technologie. Šablony si můžete přepnout v Nastavení → Šablony

Připomínky

Zobrazení na přehledu v určitých obdobích, upozorňují na důležité akce, které jsou spojeny s pravidelnou agendou daného období.

Centrum Lektora

V hlavičce stránky se externím zaměstnancům zobrazuje jméno přihlášeného uživatele s rychlými odkazy (můj účet, centrum lektora, odhlášení, …)

Zobrazení těch akcí, u kterých byl externista označen jako vedoucí.

Lektor nyní může v Centru Lektora filtrovat kroužky, tábory a akce. Tato novinka slouží pro lepší přehlednost domovské stránky.

Změny

Můj účet

Při kliknutí na moje fotografie nebo nastavení se nezobrazuje vyskakovací okno, ale uživatel je přesměrován na novou stránku.

Ostatní

Smazání šablony (vzhledu webu) Venture.

Při najetí na kartu v administraci (přehled) se ztmaví.

Do emailu s informací o importu plateb se nyní propisuje název importovaného souboru.

Opravy

Opravy textů, UI a odkazů.

05.01.2023 v2.1.2

Aktualizace vyhledávání DDM Spotlight - nyní využívá cache vyhledávání

02.01.2023 v2.1.1.2

Opravy chyb.

Řazení oddělení a budov ve správě budov podle abecedy.

02.01.2023 v2.1.1.1

Doporučená okamžitá aktualizace: Oprava zobrazení odchodů z práce v Docházce.

02.01.2023 v2.1.1

Doporučena okamžitá aktualizace: Oprava zobrazení aktuálního týdne v docházce

Dočasná deaktivace vyhledávání - aktualizace no rychlejší verzi.

28.12.2022 v1.12.8

oprava vytváření docházky - plán

19.12.2022 v1.12.7.2

úprava js frontend

19.12.2022 v1.12.7.1
17.12.2022 v1.12.7

Novinky

Správce deníků

Správa webu

Pozvánky

Změny

Domovská stránka

UI

15.12.2022 v1.12.4.1

Aktualizace UI - Správce aktualizací

15.12.2022 v1.12.4

Aktualizace UI - přesunutí odkazů v horní liště

15.12.2022 v1.12.3

fix: html decode v head

05.12.2022 v1.12.2

Doporučená aktualizace: Oprava zobrazení přihlášky z detailu kroužku

02.12.2022 v1.12.1

Novinky

Změny

Opravy

26.11.2022 v1.11.0

Aktualizace Centrum Feedback

26.10.2022 v1.10.24.1

Oprava poznámky v platbách

25.10.2022 v1.10.24

Platby

Úprava názvu datumu v XML výpisu plateb od ČSOB. V případě, že proběhne další úprava XML souboru ze strany banky, bude datum místo 0000-00-00 zadán jako den importu do systému.

Můj účet
Do Můj účet bylo přidáno tlačítko s žádostí o odebrání dítěte z účtu.
Úprava dokladu o platbě PDF

Úprava UI

20.10.2022 v1.10.23

Můj účet

Další úpravy (z Centrum Feedback)

18.10.2022 v1.10.11.1

oprava jednoduché přihlášky na akci

úprava rozměrů loga v PDF deníků

17.10.2022 v1.10.11

PDF Deníky

16.10.2022 v1.10.9.1

Oprava textů ve statistice.

16.10.2022 v1.10.9

Aktualizace výkazu Z 15-01

Další aktualizace

16.10.2022 v1.10.8.1

oprava chyby - přihláška akce

13.10.2022 v1.10.8

Bezpečnostní aktualizace

13.10.2022 v1.10.7

oprava favicon, oprava soubory práva, prehledy 2022 - příprava

06.10.2022 v1.10.5.2

Akce - fix

06.10.2022 v1.10.5.1

Akce - Oprava vkládání přihlášky

06.10.2022 v1.10.5

Akce - web

Akce - systém

Online Deník

02.10.2022 v1.10.3

vpn, proxy

02.10.2022 v1.10.2

Blokování VPN / Proxy připojení.

30.09.2022 v1.10.1

Párování zaměstnanců

Možnost odebrat uživatele spárovaného se zaměstnancem.

Možnost opětovného párování chybně provázaných profilů.

Možnost manuálně vložit uživatele do seznamu uživatelů pro spárování. (Správce webu -> Uživatelé -> editace)

30.09.2022 v1.10

Pokročilé filtrování v platbách.

28.09.2022 v1.9.93

Tabulky

Úprava zobrazení

Veškeré tabulky zobrazované v DDM Online byly upraveny - změny se týkají zobrazovaných tlačítek, jejich pořadí i funkcí. 

Pokročilé vyhledávání

Do tabulek byla přidána možnost rozšířených filtrů. Nyní je možno využívat pokročilé prohledávání více sloupců zároveň a stanovovat podmínky pro zobrazení výsledků podobné těm, které známe z filtrů v Excelu.

Uložené stavy

Systém automaticky ukládá vaše poslední nastavení každé tabulky do cookies prohlížeče. Díky tomu vaše poslední vyhledávání nezmizí a můžete se tak snadno a rychle vrátit k práci. Nyní k této možnosti přibyla možnost uložit si různé dotazy a stavy vyhledávání v tabulkách. Pro využití této možnost stačí kliknout na tlačítko Uložit stav a kdykoliv k němu můžete z položky Uložené stavy přistoupit.

28.09.2022 v1.9.92

Opravy

23.09.2022 v1.9.91 Docházka
Hromadné úpravy týdenních plánů
V docházce je nyní možno hromadně upravovat týdenní plány zadány za celou dobu působení zaměstnance. Pro zobrazení této možnosti je nutno udělit patřičné oprávnění skupině zaměstnanců v Nastavení -> Oprávnění (pokud organizace využívá možnosti oprávnění).

Přesměrování
Při úpravách ve zpětném prohlížení zůstává uživatel ve zvoleném týdnu a není přesměrován na zobrazení Můj týden

Online deník
Přejmenováno tlačítko směrující na kontakty účastníků a jejich seznam.

Úprava počtu hodin
V Nastavení -> Deník - hodiny je možno upravit zobrazované počty hodin v deníku.

Počet hodin výuky
Při vkládání do deníku se nyní počet hodin výuky sám přednastaví v případě, že je zvolená hodnota zadána v Nastavení -> Deník - hodiny

Počet přítomných
Počet přítomných účastníků se nyní vypočítává automaticky podle počtu zaškrtnutých.

Účastníci
Do účastníků přidám odkaz na seznam účastníků, který je zobrazen podle počtu účastí.

Opravy

Opravena duplikace zaměstnanců.
Slider nahrazen novým Carouselem ve Správa webu.
Odebrány odkazy na původní seznam změn.
Oprava ukládání Custom Scriptů do formuláře v nastavení.
Titulek stránky ve Feedback
Odebrány odkazy na původní správce dokumentů.
Odebrány odkazy na původní seznamy kroužků.
16.09.2022 v1.9.89.6

Vyhledávání v kroužcích při přesunu přihlášky na jiný kroužek.

16.09.2022 v1.9.89.5

oprava práv - soubory, zapisování verzí do DB

16.09.2022 v1.9.89.4

Centrum Lektora - rozděleny sloupce s kontakty na rodiče, přidám sloupec obsahující registrační emailovou adresu přihlášky.

16.09.2022 v1.9.89.3

Oprava zmizelých / skrytých výuk

V přehledu výuk se zobrazují i výuky, které byly úpravou skryty. Lze k nim opět připojit kroužek a zobrazit je tak správně v Centru Lektora / Detailu zaměstnance

16.09.2022 v1.9.89.2

oprava aktualizace 

16.09.2022 v1.9.89.1

oprava aktualizace

16.09.2022 v1.9.89

Sjednocení seznamu změn, plánu vývoje a správce aktualizací na jednu stránku.

Úprava detailu přihlášky na kroužky - nyní zobrazuje pod jménem účastníka i název kroužku.

Úprava stránky s přehledy a příprava na integraci výkazu Z-15. Nová tabulka v aktualizovaných přehledech - zobrazující unikátní účastníky kromě dospělých na kroužcích a táborech.

16.09.2022 v1.9.88.1 Zrušen plán vývoje a zobrazení změněno na seznam změn.

Kontaktujte nás

Využijte možnosti správy
Vaší prezentace a matriky - ONLINE.

Online ovládání a automatizace kroků při správě Vašeho Domu dětí a mládeže.